Firma Smaltovňa Mišík, s.r.o. založená v roku 1989 nadväzuje na výrobný program bývalého štátneho podniku Smaltovňa Kodreta, š. p., ktorý v Skalici fungoval od roku 1950. Uvedená štátna firma bola zrušená v roku 1992 odkiaľ sme prevzali zamestnancov a presunuli do mesta Holíč do našich nových priestorov.

S cieľom zvýšiť kvalitu výrobkov i výrobného prostredia boli v rokoch 1992 -1993 v Holíči vybudované nové moderné priestory na zelenej lúke. Vybavenie novej prevádzky zahŕňa aj  technológiu, ktorá rešpektuje nároky na ochranu životného prostredia ako sú vlastná čistička vôd a filtračné zariadenie vzduchu čo znamená že naša firma nie je žiadnou záťažou pre životné prostredie.

Súčasnosť

História