Spoločnosť Smaltovňa Mišík, s.r.o.

firmu sme založili v roku 1989 a preto svoje služby zákazníkom ponúkame už viac ako tridsať rokov. V počiatkoch firmy sme sa zamerali len na výrobu smaltovaných tabúľ, neskôr sme sortiment rozšírili na výrobu certifikovaných dopravných značiek, samolepiacich fólií, plastových tabúľ a mnohých ďalších produktov. Na výrobu smaltovaných tabuliek používame najmodernejšiu výrobnú linku s elektrostatickým nanášaním smaltu, na tlač a grafické spracovanie požívame moderné a kvalitné digitálne tlačiarne a plotre. Našim cieľom je dodanie tovaru v dobrej kvalite, cene a v dohodnutom termíne našim zákazníkom.

Čo všetko Smaltovňa Mišík, s.r.o. vyrába?

SMALTOVANÉ TABULE

Produkcia smaltovaných tabúľ s vysokou životnosťou a odolnosťou v exteriéri. V našej ponuke nájdete širokú ponuku rôznych smaltovaných produktov ako sú uličné tabule, domové čísla, štátne znaky, reklamné a retro tabule, erby, tabule na označenie škôl, úradov, firiem a areálov. Taktiež sa zaoberáme produkciou bezpečnostných a výstražných tabuliek, potrubných štítkov, hrobových čísel a vodočetných lát.

DOPRAVNÉ ZNAČKY

Výroba certifikovaných zvislých dopravných značiek určených na pozemné komunikácie.

SAMOLEPKY

Tlač samolepiek rôznych veľkostí a tvarov s orezaním do požadovaného tvaru.

PLASTOVÉ TABULE

Potlač plastových tabúľ rôznej hrúbky. Priama tlač na plast alebo aplikácia potlačenej samolepiacej fólie na plastovú tabuľku.

ORIENTAČNÉ A INFORMAČNÉ SYSTÉMY

Výroba kovových alebo plastových navigačných smerovníkov určených na lepšiu orientáciu vo vonkajšom prostredí aj v interiéri.

OSTATNÉ VÝROBKY

Potlač rôznych materiálov ako je plátno, banner, perforovaná fólia, fotopapier a iné. Ponukáme tiež predaj fotoluminiscenčných tabuliek a leptaných plechových štítkov.

OBJEDNÁVKY A ŽIADOSTI O CENOVÚ KALKULÁCIU
POSIELAJTE PROSÍM NA NAŠU EMAILOVÚ ADRESU
smaltovna@smaltovna.sk

KLIENTI / CLIENTS