SMALTOVANÉ TABULE

Produkcia smaltovaných tabúľ s vysokou životnosťou a odolnosťou v exteriéri. V našej ponuke nájdete širokú ponuku rôznych smaltovaných produktov ako sú uličné tabule, domové čísla, štátne znaky, reklamné a retro tabule, erby, tabule na označenie škôl, úradov, firiem a areálov. Taktiež sa zaoberáme produkciou bezpečnostných a výstražných tabuliek, potrubných štítkov, hrobových čísel a vodočetných lát.

DOPRAVNÉ ZNAČKY

Výroba certifikovaných zvislých dopravných značiek určených na pozemné komunikácie.

SAMOLEPKY

Tlač samolepiek rôznych veľkostí a tvarov s orezaním do požadovaného tvaru.

PLASTOVÉ TABULE

Potlač plastových tabúľ rôznej hrúbky. Priama tlač na plast alebo aplikácia potlačenej samolepiacej fólie na plastovú tabuľku.

ORIENTAČNÉ A INFORMAČNÉ SYSTÉMY

Výroba kovových alebo plastových navigačných smerovníkov určených na lepšiu orientáciu vo vonkajšom prostredí aj v interiéri.

OSTATNÉ VÝROBKY

Potlač rôznych materiálov ako je plátno, banner, perforovaná fólia, fotopapier a iné. Ponukáme tiež predaj fotoluminiscenčných tabuliek a leptaných plechových štítkov.