Fotoluminiscenčné značenie

Fotoluminiscenčné:

Okrem výroby štandardných smaltovaných tabuliek sa venujeme aj dodávke fotoluminiscenčného značenia širokého výberu, ktoré je oceňované kvôli svojim mimoriadnym vlastnostiam pri zaisťovaní bezpečnosti. Podlahové označenie únikových ciest a prekážok musí byť jednoznačne viditeľné a rozpoznateľné i v čase výpadku dodávky elektrickej energie, a to v dostatočne dlhom čase nutnom na bezpečné opustenie priestoru. Túto podmienku spĺňame použitím fotoluminiscenčných bezpečnostných tabuliek. Ich dosvitové parametre spĺňajú ustanovenia normy DIN 67510, požadované v rámci EÚ.

Za najväčšie výhody fotoluminiscenčného značenia sa považuje:

  1. okamžitá viditeľnosť pri výpadku osvetlenia,

  2. možnosť rýchlej a bezpečnej evakuácie osôb,

  3. zabezpečenie výrazného pocitu bezpečia v objektoch.

Osobitnú kategóriu v rámci fotoluminiscenčného značenia tvoria označenia únikových ciest.

Príklady jednotlivých výrobkov si môžete pozrieť tu >>>

Fotoluminiscenčné evakuačné značenie

Fotoluminiscenčné požiarne značenie

 

Fotoluminiscenčné podlahové pásy