Samolepky bezpečnosti

     

Obrázky sú iba príkladom ako také tabuľky vyzerajú. Existuje široká škála typov týchto tabuliek. V prípade záujmu sú všetky typy tabuliek spracované v slovenskej technickej norme STN 01 8012-2, podľa ktorej aj tabuľky vyrábame. Túto normu si
je možné  pozrieť v sekcii „NORMY BEZPEČNOSTNÝCH TABÚĽ “.