Smaltovanie : naše produkty – výrobky zo smaltu

Spoločnosť Smaltovňa Mišík, s.r.o. vyrába smaltované výrobky: dopravné značky, erby, znaky, domové čísla, reklamné tabule, bezpečnostné tabule, potrubné štítky, firemné tabule, informatívne tabule, nostalgické tabule, príkazové tabule, výstražné tabule, zákazové tabule, požiarne tabule, záchranné tabule, tabule pozor pes, plastové tabule, vodomerné laty, tabule úniková cesta, hrobové čísla, značenie budov, štátne znaky, uličné tabule, označenie trafo staníc, bezpečnostné tabuľky STN (výstražné, zákazové, príkazové, záchranné, požiarne)