Bezpečnostné a výstražné tabule

Podľa platných STN vyrábame i bezpečnostné, výstražné tabule pre energetické závody, tabule označujúce trafostanice, elektrické napätie, tabuľky BOZP či označujúce pásmo hygienickej ochrany alebo potrubné štítky. V priestoroch, kde je nebezpečenstvo vzniku požiaru, je nevyhnutnosťou použiť označenie prostredníctvom takého materiálu, ktorý je odolný vysokej teplote. Vďaka vysokej teplote tavenia smaltu (nad 800°C) sú práve smaltové tabuľky jeden z najvhodnejších spôsobov informovania osôb v ohrozenom priestore.

Tabuľky sú vyrábané podľa slovenskej aj českej normy

norma 343510 /SK/

norma 343510 /CZ/

Bezpečnostné a výstražné tabule