Obecné informačné tabule

Podľa platných noriem ďalej vyrábame tabuľky so štátnymi znakmi, erbmi či iné miestne informatívne tabule (tabuľky názvov ulíc, domových čísel, autobusových zastávok, turistické značky, ale aj tabuľky typu Pozor pes). V porovnaní s plastovou tabuľkou je smalt oveľa trvácnejší, odolnejší a v neposlednom rade aj cenovo dostupnejší, preto je jednoznačne primárnou voľbou pre zákazníka.

Vzory tabúľ:

  • Interiérové
  • Exteriérové