Facebook Youtube
Produkty
Kategórie:

Bezpečnostné a výstražné tabule

Podľa platných STN vyrábame i bezpečnostné, výstražné tabule pre energetické závody, tabule označujúce trafostanice, elektrické napätie, tabuľky BOZP či označujúce pásmo hygienickej ochrany alebo potrubné štítky. V priestoroch, kde je nebezpečentsvo vzniku požiaru, je nevyhnutnosťou použiť označenie prostredníctvom takého materiálu, ktorý je odolný vysokej teplote.

 

Vďaka vysokej teplote tavenia smaltu (nad 800°C) sú práve smaltové tabuľky jeden z najvýhodnejších spôsobov informovania osôb v ohrozenom priestore.

 

Tabuľky sú vyrábané podľa slovenskej aj českej normy:

SLOVENSKÁ NORMA

ČESKÁ NORMA

Kontaktujte nás

Ozvite sa nám v prípade akýchkoľvek otázok alebo vypracovania cenovej ponuky.

Smaltovňa Mišík, s.r.o. Bratislavská 25 908 51 Holíč
Smaltovna Mišík Hodonín, s.r.o. Anenská č.2 695 01 Hodonín
Miroslav Mišík Riaditeľ spoločnosti +421 903 244 545