Facebook Youtube
Produkty
Kategórie:

Fotoluminiscenčné značenie

Okrem výroby štandardných smaltovaných tabuliek sa venujeme aj dodávke fotoluminiscenčného značenia širokého výberu, ktoré je oceňované kvôli svojim mimoriadnym vlastnostiam pri zaisťovaní bezpečnosti. Podlahové označenie únikových ciest a prekážok musí byť jednoznačne viditeľné a rozpoznateľné i v čase výpadku dodávky elektrickej energie, a to v dostatočne dlhom čase nutnom na bezpečné opustenie priestoru. Túto podmienku spĺňame použitím fotoluminiscenčných bezpečnostných tabuliek. Ich dosvitové parametre spĺňajú ustanovenia normy DIN 67510, požadované v rámci EÚ.

 

Za najväčšie výhody fotoluminiscenčného značenia sa považuje:

  • okamžitá viditeľnosť pri výpadku osvetlenia,
  • možnosť rýchlej a bezpečnej evakuácie osôb,
  • zabezpečenie výrazného pocitu bezpečia v objektoch.

 

Osobitnú kategóriu v rámci fotoluminiscenčného značenia tvoria označenia únikových ciest.

Kontaktujte nás

Ozvite sa nám v prípade akýchkoľvek otázok alebo vypracovania cenovej ponuky.

Smaltovňa Mišík, s.r.o. Bratislavská 25 908 51 Holíč
Smaltovna Mišík Hodonín, s.r.o. Anenská č.2 695 01 Hodonín
Miroslav Mišík Riaditeľ spoločnosti +421 903 244 545